True Rebels

True Rebels is een eigenzinnige ICT-organisatie, welke snel en klantgericht opereert. Onze specialisaties zijn interim management, projectmanagement en innovaties (in de meest brede zin van het woord) doorvoeren. We pogen hierbij ten allen tijden het belang van de klant helder voor ogen te houden. Dit betekent dat we een huidige situatie analyseren, en een passend advies uitbrengen. Dit kan in zowel een positief als een negatief advies resulteren. We brengen de boodschap zoals deze is, zonder deze te verbloemen. We vinden het belangrijk om te staan voor wat we zeggen.
Onze pijlers zijn integriteit, openheid en respect. Dit uit zich onder andere in de omgang met opdrachtgevers, projectleden, klanten en leveranciers. True Rebels streeft ernaar om te excelleren op het gebied van interim management door de samenwerking tussen verschillende partijen op een gezonde manier te waarborgen.

Klik hier voor een overzicht van onze opdrachtgevers.